Kjølerom L1300 x B900 x H1800 med gulv og TL10/TL6 aggregat
(inkludert hyller og lys. Helt nye rom 2013 )

PRISER
Korttidsleie:                              750 kr. døgnet
Langtidsleie(minst 7 dager):      590 kr. døgnet

Lengre perioder etter avtale.
Pris på levering/montering etter avtale eller hente selv.

  

Kjølehenger Tysse L2550 x B1500 x H1500 med gulv og TL16 aggregat
(nyttelast 870kg Totalvekt 1300kg ny henger med brems og div utstyr)

PRISER
Korttidsleie                                 950 kr. døgnet
Langtidsleie (minimum 6 dager)   690 kr. døgnet

Lengre perioder etter avtale.
Pris på levering etter avtale eller hente selv.

 

 

Vi dekker ikke tap av varer ved driftsstans eller ved tekniske feil under leieperioden, aggregatene er rene kjølemaskiner og kan derfor kun kjøle ned til gitt temperatur, kan ikke tilføre varme i kjølerommet.
Leietaker plikter selv og kontrollere utstyr og temperaturen med jevne mellomrom slik at ikke verdier går tapt.
Utleid utstyr skal leveres i den stand som ved henting. Skader eller mangler skal rapporteres til utleier ved første mulighet.
Rom skal vaskes før levering/retur.
Utleier kan ilegge leietaker et tillegg for vask/reparasjon av rom/henger om dette ikke er tilfredsstillende. 
Vask koster normalt 350kr.

E- post: post@kuldeprodukter.no | Telefon: 906 80 682 | Sted: Sandefjord