«Kuldeprodukter er et utleie firma som leier ut kjølerom og kjølehengere samt andre kuldeprodukter.
Vi leier ut til bedrifter, festivaler, forsikringsselskap, privatpersoner, hoteller og arrangementer.»


E- post: post@kuldeprodukter.no | Telefon: 906 80 682 | Sted: Sandefjord